img_yw_news
دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵

انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز آلمانی پژوهش و مطالعات علوم و آموزش عالی (DZHW)

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و مرکز آلمانی پژوهش و مطالعات علوم و آموزش عالی (DZHW) تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و ...

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵

برگزاری پنل سوم کارگروه اصلاح ضوابط و فرایند جذب

براساس برنامه کاری مصوب در کمیته سند راهبردی گفتمان توسعه نظام آموزش، پژوهش و فناوری کشور در ستاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری، کارگروه اصلاح ضوابط و فرایند جذب، استخدام...

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵

پنل سیزدهم: شبکه منطقه‌ای دانشگاه‌ها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساختاری

پنل سیزدهم میز آینده پژوهی با حضور خبره های موضوع وذی نفعان، دربارۀ «شبکه منطقه‌ای دانشگاه‌ها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساختاری به مناطق دانشگاهی و ارتقای سطح خود تنظیمی مناطق و استقلال دانشگاهی»...

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵

مراسم تقدیر از دانش آموزان نمونه

مراسم تقدیر از دانش آموزان نمونه اعضای موسسه، با حضور رئیس محترم موسسه...

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

پانل تخصصی تدوین برنامه اقدام برای اصلاح ضوابط گسترش آموزش عالی

پانل تخصصی تدوین برنامه اقدام برای اصلاح ضوابط گسترش آموزش عالی در تاریخ یکشنبه ۲۴ مرداد با شرکت اعضای هیأت علمی و پژوهشگران مؤسسه، برخی از رؤسا و...

ادامه...

آرشیو رخدادها
img_yw_news
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵

چاپ کتاب روش تحقیق آمیخته

چاپ کتاب "روش تحقیق آمیخته" (بهم پیوستن نظریه با عمل) توسط آقای دکتر مقصود فراستخواه...

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵

چاپ کتاب شاخص آموزش عالی

چاپ کتاب "شاخص آموزش عالی" به قلم آقای دکتر مقصود فراستخواه دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی...

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵

چاپ کتاب گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

چاپ کتاب گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۲...

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۸

کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۸ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

چاپ مجله نامه آموزش عالی شماره ۳۰

مجله نامه آموزش عالی شماره ۳۰ منتشر گردید...

ادامه...

آرشیو تازه‌ها
img_yw_news
سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵

اطلاعیه واحد آموزش

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵

تقویم آموزشی و برنامه درسی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

آگهی ثبت نام کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴

اطلاعیه

شروع کلاس های نمیسال دوم ۹۵-۹۴ از روز شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ می باشد...

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴

تأمین نیروی پیمانی و رسمی

حسب نیاز فوری مؤسسه به تأمین نیروی انسانی برای تصدی مشاغل و پستهای زیر از بین نیروهای پیمانی و رسمی ، متقاضیان همکاری... ادامه...

آرشیو آگهی ها